Превођење програмских језика


3 година, И смер

 • предавања: др Душко Витас, среда 11-14, 706
 • вежбе, 1. група: Ђорђе Стакић, петак 10-12, Сала 2
 • вежбе, 2. група: Ђорђе Стакић, петак 12-14, Сала 2

Вежбе

 1. 10.10.2008. - Упознавање, основне информације о предмету, план и програм, литература. Подсећање: релације, Варшалов алгоритам транзитивног затворења релације. Видети 1. главу из "Практикума" Горана Ненадића.
 2. 17.10.2008. - Регуларни изрази, регуларни језици, Левијева лема - разни задаци.
 3. 24.10.2008. - Програмски језик Perl. Синтакса, могућности, примери. Видети приручник за Perl на српском и енглеском језику.
 4. 31.10.2008. - Програмски језик Perl - наставак.
 5. 7.11.2008. - Коначни аутомати - од регуларног израза до аутомата (Глушков, Томпсон), од аутомата до регуларног израза (систем линеарних једначина, елиминација стања), детерминизација аутомата (конструкција по подскуповима).
 6. 14.11.2008. - Коначни аутомати - минимизација аутомата, производ аутомата и његова примена на скуповне операције са језицима.
 7. 21.11.2008. - Коначни аутомати - разни задаци, припрема за колоквијум.
 8. 5.12.2008. - Лексичка анализа, lex - синтакса, разни примери, примене.
 9. 10.12.2008. - Контекстно слободне граматике (КСГ), алгоритми трансформације.
 10. 12.12.2008. - КСГ - алгоритми трансформације, нормална форма Чомског.
 11. 19.12.2008. - Синтаксичка анализа: рекурзивни спуст, LL(1), потисни аутомати - пример.
 12. 26.12.2008. - Yacc - синтакса, разни примери.
 13. 14.1.2009. - Синтаксичка анализа навише, LR(0), LR(1), конструкција SLR таблица.
 14. 16.1.2009. - Yacc - наставак, сложенији примери. Припреме за колоквијум.
 15. 23.1.2009. - Шеме превођења и атрибутске граматике. Разни задаци, обнављање градива.

Корисни линкови


Предмети


Анкета

Koliko vremena provodite na Internetu?


   резултати

Wise words

Ко од алата има само чекић, све му личи на ексер!


-проф. др Милан Туба